Κινητό Συνεργείο

Αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία πολλών ιδιοκτητών σκαφών να τα μεταφέρουν στο σημείο συντήρησης ή επισκευής επιλέξαμε να προσθέσουμε στις υπηρεσίες μας ένα κινητό συνεργείο.

Έτσι, σας δίνουμε τη δυνατότητα αντί να μας φέρετε το σκάφος σας για συντήρηση ή επισκευή να έρθουμε εμείς στο χώρο σας για τη συντήρηση. Αν οι εργασίες που θα χρειαστεί να γίνουν δεν μπορούν να εκτελεστούν στο χώρο σας τότε εμείς αναλαμβάνουμε να το μεταφέρουμε στο δικό μας χώρο και να το επιστρέψουμε πίσω σε εσάς.

Επίσης, το κινητό συνεργείο της ArMarine μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν βλάβες ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών σας σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Τέλος, αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε το σκάφος σας σε όποιο και από όποιο μέρος της Ελλάδας επιθυμείτε.

Αφήστε το σκάφος σας, στα καλύτερα χέρια.